φάσεις αγώνων


περίπτωση διπλού φάουλ

 

χρόνος επίθεσης μετά από φάουλ και αλλαγή κατοχής

 

περίπτωση μη έναρξης 24 μαζί με το χρονόμετρο