Συνάδελφοι το γραφείο του Συνδέσμου θα είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 18:00-20:00.