Εκτύπωση

Ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2020

(Μόνο τα άρθρα που αφορούν την Γραμματεία)   Όλες οι αλλαγές εδώ

Άρθρο 49ο Χρονομέτρης: Καθήκοντα

49.1 Πρέπει να διατίθεται στο χρονομέτρη, ένα χρονόμετρο αγώνος, ένα χρονόμετρο χειρός και αυτός:

8. Παράρτημα Β – Το Φύλλο Αγώνος

Όταν ένας προπονητής, αφήνει την περιοχή του πάγκου της ομάδας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ξεκινά επίσης να συμπλέκεται, δεν θα πρέπει να χρεώνεται δύο D2 (ένα για την εγκατάλειψη του πάγκου του από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας του και ένα για την ενεργό συμμετοχή του στη συμπλοκή) σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Β.8.3.14 Παραδείγματα για σφάλματα αποβολής για ενεργή συμμετοχή σε συμπλοκή του head προπονητή, του πρώτου βοηθού προπονητή, αναπληρωματικού, αποκλεισμένου παίκτη ή συνοδού αποστολής:

          Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο, μια απλή τεχνική ποινή ‘Β2’ ή ‘D2’ θα χρεώνεται στον head προπονητή. Εάν ο προπονητής ενεργά εμπλέκεται στη συμπλοκή, θα χρεώνεται με ένα “D2” σφάλμα, μόνο.