Στο μενού κανονισμοί θα βρείτε το φύλλο αγώνα στο οποίο φαίνεται ο τρόπος που καταγράφονται τα σφάλματα, τεχνικά , αντιαθλητικά, αποκλεισμού και συμπλοκής.