Συνάδελφοι υπό την αιγίδα της εκασθ,θα γίνει μάθημα πρώτων βοηθειών Κάρπα.

2/10/2018 ΩPA 18:00, AΘΛHTIKO MOYΣEIO
(Δίπλα από το Ιβανοφειο)