Συνάδελφοι, μπορείτε να δείτε πως καταγράφονται τα σφάλματα στο Φύλλο Αγώνα, σύμφωνα με τους καινούργιους κανονισμούς  στο ΝΕΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ