Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε πως στο γραφείο του Συνδέσμου μας, Τετάρτη και Παρασκευή και τις ώρες 18:00 έως 20:00, θα γίνεται εκπαίδευση στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα για τους διεθνείς κριτές.

   Η παρουσία σας θεωρείται αναγκαία.