Από την Ε.ΚΑ.Σ.Θ.,γνωστοποιείται στους Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητώνπου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε αγώνες της Ένωσης την αγων. περ. 01/12/2015 έως και 30/06/2016, ότι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/06/16,  μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία της Ένωσης προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό των οδοιπορικών τους εξόδων και  την προσκόμιση σχετικής απόδειξης αντίστοιχου ποσού.

Η κατάθεση των αμοιβών στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ, θα γίνει μετά την συλλογή των αποδείξεων.