Στο μενού Κανονισμοί μπορείτε να βρείτε νέα videos με αμφισβητούμενες φάσεις, καθώς και το αρχείο σφάλματα με συγκεντρωμένες όλες τις ειδικές περιπτώσεις σφαλμάτων που πιθανόν θα συναντήσετε στον αγώνα.