Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΜΠΙΤΟΥΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΟΥΜΛΕΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

Ελεγκτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΟΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΚΡΙΣΤΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Επιτροπές Ορισμού

ΜΕΛΕΖΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΚΟΥΔΑΣ ΑΡΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ