Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ελεγκτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΚΡΥΣΤΙ

Επιτροπές Ορισμού

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: ΜΕΛΕΖΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ