Το σύστημα κατηγοριοποίησης των κριτών του συνδέσμου μας είναι το ακόλουθο:

  1.  Διεθνείς - Α1
  2. Α2 Εθνική Ανδρών
  3. Β' Εθνική Ανδρών - Α1 Γυναικών
  4. Γ' Εθνική Ανδρών - Α2 Γυναικών
  5. Α΄-Β΄ Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
  6. Γ΄Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
  7. Δόκιμοι Κριτές.

Παρακαλούμε επιλέξτε μία κατηγορία για να δείτε τα μέλη που ανήκουν σε αυτήν.