Συνάδελφοι, ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο της αλληλοϋποστήριξης των μελών του, δημιούργησε  κατηγορία  στο μενού με τίτλο " Επαγγέλματα Κριτών"  με λίστα με τους  ελεύθερους επαγγελματίες μέλη του Συνδέσμου μας.

Όσοι άλλοι συνάδελφοι επιθυμούν να  αναγραφούν  τα επαγγέλματά τους στη λίστα αυτή, μπορούν να επικοινωνήσουν  με τον  Σύνδεσμο.

Τη λίστα θα την βρείτε εδώ.