Από το Δ.Σ. ανακοινώνεται ότι οι προγραμματισμένες για την Δευτέρα 7/6/2021 εκλογές του Συνδέσμου, αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, επειδή προέκυψαν όροι μη εκπλήρωσης υγειονομικών μέτρων προστασίας.