Λόγω κωλύματος διάθεσης του χώρου για την προγραμματισμένη ημερομηνία των εκλογών, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν οριστικά την Δευτέρα 07/06/2021 στις 17:00 στον ίδιο χώρο.