Συνάδελφοι, οι προβλεπόμενες βάσει Καταστατικού Αρχαιρεσίες που ήταν για τέλη Μαΐου, αναβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών (covid-19), για τέλη Σεπτεμβρίου.