Το γραφείο του Συνδέσμου θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή έως και την 12η Ιουνίου, τις ώρες 18:00 έως 20:00 με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών, όπως: Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Ενεργείας, (όσων αδυνατούν να την υποβάλουν στην Ε.Ο.Κ. ηλεκτρονικά). Εγγραφή νέων μελών, ή οποιαδήποτε άλλη εξυπηρέτηση.