Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία παράδοσης των φωτογραφιών, θα είναι έως τέλος Μαρτίου.