Όποιοι συνάδελφοι Κριτές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δελτίο (καρτελάκι) ελεύθερης εισόδου σε αγώνες της Ε.Ο.Κ. (Α2 ανδρών και κάτω), θα πρέπει να παραδώσουν μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας, οι μεν δυτικοί στον Κο Ηλιάσκο, οι δε ανατολικοί στην Κα Τσιρακίδου, οι οποίοι θα τις παραδώσουν στην Ε.Ο.Κ. για πλαστικοποίηση. Επισήμανση: Πίσω από την φωτογραφία, να είναι γραμμένο το ονοματεπώνυμο.