Οι Κριτές που ορίζονται σε αγώνες Α1 ανδρών, πρέπει να προσέρχονται 1:30 (μιάμιση) ώρα πριν την καθορισμένη ώρα του αγώνα.