Συνάδελδοι, όσοι έχετε να πάρετε αποζημίωση για τους αγώνες  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. ποσό κάτω των 60 euro, μπορείτε να το παραλάβετε από την Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και συγκεκριμένα από τον Κύριο Άρη Γραμμενίδη, σε μετρητά.